Jurist-manager

Jan is jurist van opleiding, gespecialiseerd in sociaal zekerheids- en arbeidsrecht.

Hij werkt bij de federale overheid als specialist in het human resources- en ICT-beleid.

Als verantwoordelijke voor de strategische planning, de communicatie en de informatisering op de stafdienst Personeel en Organisatie van de Federale Overheidsdienst Financiën was hij een van de drijvende krachten achter de vernieuwingen op deze FOD in de periode 2012-2017. 

Momenteel is hij vanuit de FOD Financiën gedetacheerd naar Persopoint, de betalingsinstelling van de federale ambtenaren, waar hij demand manager is.

Personeelsbeleid, informatica, goede communicatie, gezonde financiën en krachtdadig management zijn dan ook zijn dada's.